Ved salg

Vi får jævnligt spørgsmål fra ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af sommerhuse i foreningen. Herunder har vi samlet svar på de oftest stillede spørgsmål:

Er der medlemspligt til grundejerforeningen?

Ja, alle beboere har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Hvad er det årlige kontingent? – og for hvilken periode gælder det?

Kontingentet er 800 kroner hvert andet år, og perioden er den 1.1.20XX til 31.12.20XX – kontingent betales i ulige år.

Betales der bidrag til foreningen udover kontingentet til f.eks. snerydning?

Nej, der betales ikke yderligere til foreningen.

Er nuværende ejer i restance til grundejerforeningen?

Kontakt kassereren i grundejerforeningen.

Betales der indskud til grundejerforeningen? – er der andre gebyrer i forbindelse med overdragelsen?

Nej, der betales ikke andre gebyrer eller afgifter til foreningen, og der betales ej heller indskud.

Er der fællesgæld?

Nej, foreningen er gældfri.