Referat af bestyrelsesmøde d. 20. oktober 2018

Hermed referat af bestyrelsens møde den 20. oktober 2018.

Tilstede:  Jens Erik Larsen, Gert Sehard, John Kristiansen, Jørgen Christensen og Johnny Andersen.

Fraværende: Martin Hjarsbæk

Dagsorden:

Punkt 1. Bemærkninger til referatet fra den 29. marts 2018.

Punkt 2. Vejens tilstand.

Punkt 3. Hjemmesiden.

Punkt 4. Orientering om fællesmøde med Tre Lyng.

Punkt 5. Hussalg på Golfvej og Danovej.

Punkt 6. Regnskab.

Punkt 7. Generalforsamling i foråret 2019.

Punkt 8. Evt.

Punkt 9. Nyt møde.

Ad 1. Arbejdsopgaverne er udført.

Ad 2. Vejens tilstand er rigtig fin, hvilket ikke mindst skyldes Johnnys Dalls indsats med at opfylde begyndende huller. Dette arbejde vil Rikke og Magnus fra Golfvej nr. 16 fremover tage sig af.

Ad 3. Den nye hjemmeside er oppe at køre igen. John Kristiansen er administrator. Referater fra bestyrelsesmøder bliver fremover lagt på hjemmesiden.

Hjemmesiden hedder: www. golfvej.dk,  login for medlemmer af golfvej er: xxxxxxxxxx.

Ad 4. Fra fællesmødet blev det nævnt, at Fibia har etableret net mange steder i sommerhusområdet.  Det skulle efter sigende fungere ok.

Odsherred Kommune barsler med et nyt affaldssortering system.  Vi forventer nærmere information om dette i løbet af 2019.

Der blev endvidere drøftet manglende toiletforhold ved stranden, parkeringsproblemer og den smalle gangbro over engen. Tre Lyng er i dialog med kommunen.

Ad 5. Danovej nr. 3 og Golfvej nr.26 er solgt. Velkommen til de nye sommerhusejere.

Ad 6. Intet at bemærke

Ad 7. Johnny A. ansøger Gladsaxe Kommune om lån af Fyrregården til generalforsamlingen i april/maj- 2019.

Ad 8. Martin Sommer har oprettet en facebookgruppe kun for beboere på golfvej.

Søg på Golfvej i søgefeltet på Facebook, klik på ” bliv medlem af gruppe” under coverbilledet.

Ad 9. Nyt møde lørdag den 13. eller 27. april kl. 10.00 hos Jørgen Christensen.

Referent: Johnny Andersen