Bestyrelsesmøde lørdag den 1. april 2023 klokken 10.00.

Dagsorden:

 • Punkt 1. Bemærkninger til sidste referat.
 • Punkt 2. Vejens tilstand.
 • Punkt 3. Generalforsamling i foråret 2023.
 • Endelig fastlæggelse af tidspunkt og sted (Martin checker forsamlingslokale ved Brugsen).
 • Hvem er på valg?
 • Dagsorden GF

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

   1. Valg af dirigent.
   2. Formandens beretning.
   3. Årsregnskab.
   4. Fastsættelse af refusion af omkostninger til formand, sekretær og kasserer.
   5. Fastsættelse af kontingent for den kommende 2 års periode.
   6. Indkomne forslag.
   7. Valg af: Hvem er på valg?
   8. Eventuelt.
 • Punkt 4. Evt.
 • Punkt 5. Nyt møde.

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 1. april 2023.

Tilstede: Peter, Martin, Jesper, John og Johnny.

Ad 1. Intet at bemærke

Ad 2. Opretning af asfaltvejen, Johnny fejer og fordeler skærverne på vejen. De 4 unge vejmænd fortsætter  med at passe Golfvej.

Ad 3. Generalforsamling lørdag den 29. april kl. 10.00 i Super Brugsens mødelokale.

Martin bestiller brød, kaffe/te, øl/vand. Bestyrelsen møder kl.9.00 med klargøring af det praktiske til geneforsamlingen.

    1.           Valg til bestyrelsen, John og Johnny modtager genvalg.
    2.           Valg af to suppleanter til bestyrelsen, forslag modtages.
    3.           Valg af bilagskontrollant og en suppleant.
    4.           Valg af dirigent, John spørger Esra om han vil stille sig til rådighed.
    5.           Årsregnskab ved Martin.
    6.           Refusion beløbet er uændret for kommende toårige periode.
    7.           Kontingentet er fortsat 1000. kr.
    8.           Forslag, Vejmændenes honorar sættes op til 800 kr.

 

Ad 4. Ikke noget.

Ad 5. Næste lørdag den 16. september kl.10.00 hos Johnny.

Referent: Johnny Andersen