Efterår betyder indklipning

Kære Alle

Så har efteråret indfundet sig, og efter en god lang sommer er træer og buske vokset, også ud mod vejen.

Husk at du selv har ansvar for at klippe beplantningen på din grund ind så vi alle kan få hentet dagrenovation og bragt varer og post ud.

Over kørebanen og for den nærmeste meter ud over kørebanen skal der være 4,20 m fri højde.

Vejskilte, affaldsbeholdere og postkasser skal ligeledes altid friholdes. Ved beskæring skal du også være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde.

Odsherreds Kommune er vejmyndighed og hvis du ikke klipper ind vil de efter passende varsel foranledige, i henhold til lov om private fællesveje, at det bliver gjort for din regning.