Kontingent for 1. juni 2019 til 30. maj 2021

Kære alle sammen

Nu er det tid til opkrævning af kontingent til grundejerforeningen Carlshøj for perioden 1 juni 2019 til 30 maj 2021.

Kontingentet er på 800 kr. og bedes indbetalt på Grundejerforeningen Carlshøjs konto i Danske Bank.

Reg. nr. 1551 konto 294 561 4172

Seneste frist for betaling er den 10. juni 2019.

Husk, at angive vej og husnummer på indbetalingen, så vi nemmere kan holde styr på indbetalingerne.

Ved overskridelse af betalingsfristen vil der blive pålagt gebyr.

 

Rigtig god sommer!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen