Årsberetning 2019/2020

Nedenstående er sendt til alle medlemmer pr. mail i henhold til foreningens vedtægter.

Det har igen i år været et fredeligt år i foreningen, der er således ikke bestyrelsen bekendt registreret nogen indbrud i vores huse, hvilket jo er dejligt.

Vi har i efteråret fået ny affaldsordning. Ordningen betyder, at vi nu skal sortere affald, og vi har alle fået nye affaldsbeholdere. Det er bestyrelsens opfattelse at ordningen fungerer som den skal.

Der har de sidste år været nogen udskiftning – i år har vi fået et enkelt nyt medlem i nummer 13.

Det våde efterår, fulgt af en ligeså våd vinter, betød, at vores vej efterhånden var blevet noget slidt. Efter yderligere pres på vejen fra gravearbejder over foråret, har vejen fået en tur med vejhøvlen og fremstår nu fin og uden huller. Der er ligeledes fyldt op med grus ud for nummer 18, hvor medlemmerne kan tage en børfuld og fylde slaghuller i vejen ud for egen grund. Bestyrelsen håber, at vejen på denne måde, igen kan holde mindst fire år inden der er behov for den store tur med vejhøvlen.

Bestyrelsen har uddelt en folder med praktiske oplysninger om foreningen (se også vedhæftet), og ikke mindst krav til indklipning og postkasse. Det er vigtigt, at vejen friholdes, da vi ellers ikke kan få afhentet dagrenovation og bragt post ud.

Med ønsket om en god sommer på Golfvej/Danovej, på bestyrelsens vegne.

John H. Kristiansen