Referat af bestyrelsesmøde den 11. oktober 2020.10.12

Tilstede: Gert Sehard, Jørgen Christensen, Martin Hjarsbæk, John Kristiansen og Johnny Andersen.

Dagsorden:

  1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 7. september 2019.
  2. Vejens tistand.
  3. Hussalg på Golfvej og Danovej – herunder kontaktliste.
  4. Regnskab.
  5. Generalforsamling foråret 2021, herunder sted for afholdelse.
  6. Hjemmesiden.
  7. Evt.
  8. Nyt møde.

 

Ad 1. Ingen bemærkninger.

Ad 2. Vejen er i god stand, den er høvlet og rettet op.

Ad 3. I 2020 er flg. huse handlet nummer 13, 17 og 19. Velkommen til de nye ejere. Kontaktlisten er ajourført.

Ad 4. Intet at bemærke til regnskabet.

Ad 5. Generalforsamlingen afholdes lørdag den 24. april 2021 kl. 10.00, i mødelokalet ved Højby Brugsen.

Ad 6. Ingen bemærkninger til hjemmesiden, den fungerer bare godt.

Ad 7. John K. undersøger priser på genopretning af asfaltbelægningen ved skovåsen og golfvej.

Ad 8. Næste møde hos Johnny mandag den 29 marts kl. 12.00

Referent: Johnny Andersen