Husk kontingentsbetaling

Der er mange som stadig ikke har betalt kontingent for grundejerforeningen Carlshøj.

Indbetalingen må gerne ske hurtigst muligt, da fristen var den 10. juni.
Jævnfør vores vedtægter vil der blive pålagt yderligere 100 kr. i gebyr, hvis indbetalingen ikke står på grundejerforeningskonto senest den 25 juni.
Kontingentet er på 800 kr. og skal indbetales på følgende konto: Reg. nr. 1551 konto 294 561 4172
Husk, at angive vej og husnummer på indbetalingen, så vi nemmere kan holde styr på indbetalingerne. 
Ps. Når I alligevel sidder bag skærmen så tag et kig under fanebladet medlemmer og kontroller at vi har den rigtige mailadresse noteret, det er den liste vi sender al kommunikation ud efter, så det er vigtigt den passer.

Indklipning mv. på Månestien

Kære medlemmer

Vi har fået en henvendelse fra GF Tre-Lyng, som er lidt kede af hvordan, der vedligeholdes mod Månestien. Husk på, at du som grundejer også har pligt til at klippe ind og vedligeholde  ud mod Månestien, ganske som du har det mod Golfvej/Danovej. Der skal mod Månestien være en rabat på mindst 50 cm, uden beplantninger, sten eller jordvolde.

Nogen af jer vil i den nærmeste fremtid få et brev fra Tre-Lyng med en påmindelse, brevet vil blive sendt via vores egen grundejerforening, da vi ikke udleverer jeres kontaktoplysninger.

Vi vil gerne opfordre jer til, dels at vedligeholde på Månestisiden af jeres grunde, og dels at give jeres kontaktoplysninger til Tre-Lyng, så I kan kommunikere direkte.

På bestyrelsens vegne

John H. Kristiansen