Referat af Bestyrelsesmøde lørdag den 23. marts 2024 kl. 10.00

Dagsorden: 

  1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 14. oktober 2023.
  2. Vejens tilstand.
  3. Årsregnskab 2023 (Vedhæftet, dog uden kontrollantens påtegning)
  4. Indkomne punkter.
  5. Eventuelt.
  6. Næste møde.

 

Rækkefølge til bestyrelsesmøder: Peter, Jesper, Johnny, John, Martin, Torben, Kim.

Referat af bestyrelsesmøde.

Tilstede: John, Johnny, Peter, Jesper, Martin og Torben.

Ad. 1   Intet at bemærke.

Ad. 2   Den regnfulde vinter har været meget hård ved vejen, de unge    vejmænd har fyldt godt op med grus. Mht. genopretning af vejen ser vi tiden an.

Ad. 3  Intet at bemærke.

Ad. 4  Intet at bemærke.

Ad. 5  Det ene spejl er lidt defekt i bunden. Vi mangler mailadresse på hus nr. 7. Festudvalget melder ud på et tidspunkt, hvilken dato festen afholdes.

Ad. 6 Næste møde den 28. september hos Martin

 

Referent: Johnny Andersen