Ved salg

Vi får jævnligt spørgsmål fra ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af sommerhuse i foreningen. Herunder har vi samlet svar på de oftest stillede spørgsmål:

Er der medlemspligt til grundejerforeningen?

Ja, alle beboere har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Hvad er det årlige kontingent? – og for hvilken periode gælder det?

Kontingentet er 1000 kroner hvert andet år. Kontingent forfalder den 10. juni i ulige år.

Hvilke år gælder kontingentbetalingen til?

Betalingen gælder for det kalenderår, hvor kontingentet forfalder (ulige år) og kalenderåret efter.

Betales der bidrag til foreningen udover kontingentet til f.eks. snerydning?

Nej, der betales ikke yderligere til foreningen.

Er nuværende ejer i restance til grundejerforeningen?

Kontakt kassereren i grundejerforeningen.

Betales der indskud til grundejerforeningen? – er der andre gebyrer i forbindelse med overdragelsen?

Nej, der betales ikke andre gebyrer eller afgifter til foreningen, og der betales ej heller indskud.

Er der fællesgæld?

Nej, foreningen er gældfri.

Er der vedtaget ændringer som medfører forhøjelse af kontingentet?

Nej, der er ikke vedtaget ændringer, der medfører forhøjelse af kontingentet eller på anden vis påvirker ejerne.