Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 7. oktober 2022.

Tilstede: John, Peter, Martin og Jesper

Dagsorden:

  1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 26. marts 2022.
  2. Vejens tilstand.
  3. Regnskab.
  4. Generalforsamling forår 2023.
  5. Opfølgning på sommerfest 4. juni 2022.
  6. Indkomne punkter.
  7. Evt.
  8. Næste møde.

Referat:

Ad 1. Ingen bemærkninger.

Ad 2. Vejen ser fin ud og reparationerne er fine. Peter melder, at vejmændene oplever at reparationerne holder godt. Vi holder øje med tilstanden hen over efteråret og vinteren.

Stigende priser vil formentligt betyde højere reparationspriser.

Vi holder øje med om asfaltbelægningen skal have flere skærver når vejret bliver varmere igen.

Ad 3. Kassebeholdningen er lav, fortrinsvist på grund af reparation af vejen. Der forventes, at der er penge i kassen frem til generalforsamlingen.

Ad 4. Bestyrelsen forventer, at der afholdes generalforsamling 29. april klokke 10 i festlokalet bag Højby Brugs.

Ad 5. Tilbagemeldingerne fra medlemmerne er, at det var et godt arrangement, bestyrelsen er enig og opfordrer til, at der afholdes lignende sommerfester evt. hvert andet år ”ude af takt” med generalforsamlingerne.

Bestyrelsen er indstillet på at der kan ydes et tilskud fra foreningen til fremtidige arrangementer.

Ad 6. Ingen punkter.

Ad 7. Ikke noget.

Ad 8. Næste møde afholdes den 1. april 2023 – hos Jesper.

Referent: John Kristiansen