Orientering om ny hovedvandledning og nye stikledninger (opdateret 23.10.20)

Opdatering.

Frits Jensen har udsendt et supplerende kort, projektet er således udvidet til også at gælde den sidste del af Golfvej.

Orientering om gravearbejde – Golfvej – udvidelse af projekt – Carlshøj Grf. – 202010221427

Foreningen har idag modtaget vedhæftede skriv fra Frits Jensen AS på vegne af GHT Vandværk.

Bestyrelsen har henstillet, at grundejerne orienteres direkte om arbejderne på deres ejendomme, eventuelt i forbindelse med ansøgning om gravetilladelse til Odsherreds Kommune.

Orientering om gravearbejde – Golfvej – Carlshøj Grf._202009280908

Opdatering: Vi har stillet en række spørgsmål til Frits Jensen om arbejdets udførelse. Deres svar herunder:

 • Hvor dybt skal der graves?
  Der graves i ca. 1 meters dybde.
 • I hvilken vejside skal der graves?
  Hovedledningen etableres i højre side af vejen.
 • Hvilke ændringer skal der foretages på den enkelte ejendom?
  Som udgangspunkt føres den nye ledning frem til nuværende målerbrønd. Er der mulighed for tilslutning mellem eksisterende målerbrønd og hus, tilsluttes så tæt på huset som muligt.
 • Skal der etableres nye stikledninger helt ind til/i eksisterende huse, eller tilsluttes de nye ledninger hvor eksisterende målerbrønde er placeret?
  Besvaret under punkt 3.
 • Hvor på grundene placeres målerbrøndene (en lang række steder vil indkørslen være eneste reelle gravevej ind på grunden?
  Placeringen af målerbrønde anvises af vandværket.
 • Skal hovedledninger/stikledninger graves ned eller vil der blive anvendt jordfortængning/boring på Golfvej/de enkelte ejendomme?
  Mest muligt udføres med styret underboring og resten med opgravning.
 • Hvis brønde placeres i indkørsler afsluttes der så med overkørbare dæksler og i givet fald hvilke?
  Brønde placeres ikke i indkørsler.

Generelt: Arbejdet udføres efter gældende regler.

Grundejere vil ikke blive informeret inden vi går i gang på grunden. Arbejdets fremdrift kan følges på vandværkets hjemmeside.

Bestyrelsen har ikke yderligere information om arbejdet.