Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2019

Tilstede:

Gert Sehard, Jørgen Christensen, Martin Hjarsbæk, John Kristiansen og Johnny Andersen.

Dagsorden:

   1. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 20.11.2018
   2. Ejerskifte i grundejerforeningen
   3. Vejens tilstand
   4. Hjemmesiden
   5. Hussalg
   6. Regnskab
   7. Generalforsamling
   8. Evt.
   9. Nyt møde

Ad 1. Ingen bemærkninger

Ad 2. Martin H. udarbejder en standardskrivelse som kan bruges ved ejerskifte, skrivelsen lægges på hjemmesiden.

Ad 3. Vejen er ok, tak til alle som fylder grus i opståede huller. Gert bestiller et læs grus, som lægges ved nummer 18.

Ad 4. Hjemmesiden fungerer rigtig godt.

Ad 5. Følgende huse er handlet på det sidste nr.8 – 26 og 45.

Ad 6. Regnskabet blev gennemgået, det ser fint ud.

Ad 7. Inden generalforsamlingen vil Johnny hente nøgle til fyrregården, indkøbe brød, øl/vand, kringle, kaffe og en enkelt. Bestyrelsen mødes på Fyrregården kl. 9.00 for brygge kaffe og sætte borde op.

Ad 8. John udarbejder et indlæg, hvor det henstilles til medlemmerne af vores grundejerforening ikke at lægge private ting op på hjemmesiden.

Ad 9. Næste møde er lørdag den 7. september 2019 kl. 10.00 hos Martin H.

Referent: Johnny Andersen