Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 14. oktober 2023.

 

Tilstede: John, Torben, Jesper og Johnny.

Dagsorden:

  1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 1. april 2023.
  2. Vejens tilstand.
  3. Kontingents opkrævning – har alle betal og til tiden, eller er der nogen vi skal efter?
  4. Sommerfest 2024?
    1. I forbindelse med sidste sommerfest talte vi om at afholde sommerfest hvert andet år – det er næste år, skal vi holde fast og skal vi have nedsat et festudvalg?
  5. Indkomne punkter.
  6. Næste møde.

Rækkefølge til afholdelse af bestyrelsesmøder: Peter, Jesper, Johnny, John, Martin, Torben, Kim.

 

Referat:

Ad. 1 Intet at bemærke.

Ad. 2 Vejen trænger til en opfyldning af huller, af vores unge vejmænd.

Ad. 3 Alle har forhåbentligt betalt kontingent, John tjekker med kassereren Martin.

Ad. 4 Bestyrelsen drøftede sommerfest til foråret 2024. John skriver ud til medlemmerne for at få tilkendegivelse om deltagelse i et festudvalg, som planlægger festen.

Bestyrelsen vil gerne yde et tilskud på 1000 kr. til festen.

Ad. 5 Der er ingen indkommende punkter.

Ad. 6 Der har desværre været et par indbrud, hvor to havetraktorer er blevet fjernet.

Ad. 7 Næste møde lørdag den 23. marts 2024 kl.10.00 hos John.

 

Referent: Johnny Andersen