Indklipning mv. på Månestien

Kære medlemmer

Vi har fået en henvendelse fra GF Tre-Lyng, som er lidt kede af hvordan, der vedligeholdes mod Månestien. Husk på, at du som grundejer også har pligt til at klippe ind og vedligeholde  ud mod Månestien, ganske som du har det mod Golfvej/Danovej. Der skal mod Månestien være en rabat på mindst 50 cm, uden beplantninger, sten eller jordvolde.

Nogen af jer vil i den nærmeste fremtid få et brev fra Tre-Lyng med en påmindelse, brevet vil blive sendt via vores egen grundejerforening, da vi ikke udleverer jeres kontaktoplysninger.

Vi vil gerne opfordre jer til, dels at vedligeholde på Månestisiden af jeres grunde, og dels at give jeres kontaktoplysninger til Tre-Lyng, så I kan kommunikere direkte.

På bestyrelsens vegne

John H. Kristiansen