Information om gravning til fibernet

Vi skal som entreprenør for FIBIA P/S kabellægge vejene i Højby Lyng/Gudmindrup og dermed i jeres Grundejerforening.

Fibertraceet placeres primært i rabat i enten højre eller venstre side. Der vil ske vejkrydsninger til de matrikler som har bestilt fiber, hvor hovedtraceet er placeret i modsatte side.

Gravedybden er 0,50 m. – kabellægningen foretages både som gravning og jordfortrængning.

I graveperioden vil biler og materiel kunne stå på vejene, men det vil være muligt at komme ud og ind af området og de enkelte matrikler.

Vi videofilmer området inden opstart, så vi afleverer i samme stand. Derudover er der aflevering med Fibia efter kabellægningen samt 1 års gennemgang. Skulle der mod forventning være noget, så kan du henvende dig til undertegnede.

Gravearbejdet vil foregå i perioden medio oktober til ultimo december. Hvornår vi er på de respektive veje, er ikke muligt at oplyse.

Der er søgt gravetilladelse ved Odsherred kommune, da de er vejmyndighed.

Vi anbefaler at videresende denne mail til grundejerforeningen medlemmer, men opfordrer til at det kun er formanden som henvender sig hvis der måtte være spørgsmål omkring gravningen på de arealer der varetages af grundejerforeningen.

I de tilfælde der måtte være spørgsmål til gravning på private matrikler, bestilling af fiber eller andet, så bedes der rettet henvendelse direkte til Fibia´s kundeservice på 70 29 24 44.

 

Venlig hilsen

Lone List

 

I Anker Andersen A/S

Springstrup 11, DK-4300 Holbæk

Mobil:   +45 20 19 98 12

Tlf:        +45 59 43 42 22

www.iankerandersen.dk