Kære medlemmer

Vi har atter fået en henvendelse fra GF Tre-Lyng, som stadig er lidt kede af hvordan, der vedligeholdes mod Månestien. Husk på, at du som grundejer med “facade” mod Månestien også har pligt til at klippe ind og vedligeholde  ud mod Månestien, ganske som du har det mod Golfvej/Danovej. Der skal mod Månestien være en rabat på mindst 50 cm, uden beplantninger, sten eller jordvolde.

Vi vil gerne opfordre jer til, dels at vedligeholde på Månestisiden af jeres grunde, og dels at give jeres kontaktoplysninger til Tre-Lyng, så I kan kommunikere direkte.

På bestyrelsens vegne

John H. Kristiansen