Referat af bestyrelsesmøde søndag den 17. oktober 2021

Tilstede: Johnny, Jesper, Peter og John

Dagsorden:

  1. Bemærkninger til referat fra sidste møde den 7. september 2019.
  2. Vejens tilstand.
  3. Hussalg.
  4. Evt.
  5. Næste møde.

Referat:

Ad 1. Ingen bemærkninger.

Ad 2. Vejen ser fin ud og vores unge vejmænd fylder grus i hullerne, når det er nødvendigt.

Asfaltbelægningen er også udført meget tilfredsstillende.

Svinget ved Danovej vil blive oprettet ved næste høvling af Golfvej.

Husk at træbeskære langs vejene ved Golfvej, Danovej og Månestien.

Ad 3. Følgende huse er blevet solgt, Skovåsen 8, Golfvej 35 og 44.

Ad 4. Hjemmesiden fungerer fint.

Ad 5. Næste møde lørdag den 2. april hos Martin kl.10.00

Rækkefølge til fremtidige bestyrelsesmøder: Peter, Jesper, Johnny, John, Martin.

 

Referent: Johnny Andersen

Efter bestyrelsesmødet var der stemning for at holde en vejfest lørdag den 4. juni. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Ring endelig til en af os fra bestyrelsen, hvis du vil deltage i planlægningen.

Nærmere information om festen vil blive meldt ud i april.