Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 26. marts 2022.

Tilstede: John, Peter, Martin og Johnny

Dagsorden:

  1. bemærkninger til referat fra sidste møde den 21. oktober 2021.
  2. Vejens tilstand.
  3. Henvendelse fra Tre- Lyng vedrørende hjertestarter.
  4. sommerfest den 4. juni
  5. Næste møde

Referat:

Ad 1. Ingen bemærkninger.

Ad 2. Vejen ser fin ud trods vinterens megen nedbør, og vores unge vejmænd fylder grus i hullerne, når det er nødvendigt. Asfaltbelægningen vil blive efterset i en af påskedagene, John melder dagen ud.

Ad 3. Ingen huse blevet solgt

Ad 4. John har indkøbt en hjertestarter. Ved den kommende generalforsamling vil bestyrelsen stille forslag om, at John får dækket driftsomkostningerne med et årligt beløb.

Vi ønsker ikke at være en del af Tre- Lyngs indkøb af hjertestarter.

Ad 5. Det blev besluttet at foreningen yder et tilskud på 1000 kr. til sommerfesten den 4. juni

Ad 6. Næste møde lørdag den 8. oktober hos Peter kl.10.00

Referent: Johnny Andersen

 

Efter bestyrelsesmødet var der stemning for at holde en vejfest lørdag den 4. juni. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Ring endelig til en af os fra bestyrelsen, hvis du vil deltage i planlægningen.

Nærmere information om festen vil blive meldt ud i april.